Sandvik, Rasmus (1863 – 1926)

Musiker, lærer ved Brandengen skole fra 1893. F. i Volda, kantor i Tangen i 23 år, deretter kantor i Strømsø kirke. Instruktør i Drammens Sangforening, komponerte 1915 Drammenssangen (s.d.), som første gang ble sunget i 17. mai-toget 1915 av elevene ved Brandengen skole. Dirigent og stifter av «Sandviks Mandskorn, kvartetten Orfeus og Ynglingeforeningens kor. Var også en dyktig organist.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet