Sanitær, Rørleggerforretningen

Grunnlagt 1919 i Hauges gate 15 av H. Hansen og P. Markussen, som fikk handelsbrev i 1921. Etter Markussens død på 1960-tallet ble forretningen drevet videre av hans enke, Ingeborg Markussen (4.6.1906-6.2.2001). Forretningen utførte varme- og sanitæranlegg, forhandlet rør og sanitærutstyr, og hadde ord på seg for samvitighetsfullt og godt utført arbeide. Den beskjeftiget de første år opptil 22 mann og hadde på slutten av 1930-årene 12 ansatte. Forretningen ble nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet