Sankt Hansveien

Kort gate som har sitt utløp i Havnegaten og fortsetter bak denne. Fikk i 1923 navnet Matrosgangen, et navn som ikke var populært blant beboerne, som i et brev til borgermesteren «beklaget sig i høie toner over det uheldige i dette navn, der bl.a. har tilfølge at barn fra denne gate får klengenavn på skolen». Av denne grunn ble veien i 1926 omdøpt til Sankt Hansveien etter det nærliggende Sankt Hansberget (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet