Sankt Hansveien

Kort gate som har sitt utløp i Havnegaten og fortsetter bak denne. Fikk i 1923 navnet Matrosgangen, et navn som ikke var populært blant beboerne, som i et brev til borgermesteren «beklaget sig i høie toner over det uheldige i dette navn, der bl.a. har tilfølge at barn fra denne gate får klengenavn på skolen». Av denne grunn ble veien i 1926 omdøpt til Sankt Hansveien etter det nærliggende Sankt Hansberget (s.d.).

Cookies | Personvern

bn