Sanne, Lui

Kolonialforretning på Åskollen (Nordbyveien 21), grunnlagt 1929. Videreført 1961 av Nils Bjørgum under navnet Lui Sannes Eftf. Nedlagt på 1970-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet