Satasletta

Boplass i nærheten av Pukerudlinna, har sitt navn etter Svend Sata, som kom til Konnerud som en holden mann. Det fortelles at svenskene tok hestene hans under krigen mot Sverige.

Cookies | Personvern

bn