Satasletta

Boplass i nærheten av Pukerudlinna, har sitt navn etter Svend Sata, som kom til Konnerud som en holden mann. Det fortelles at svenskene tok hestene hans under krigen mot Sverige.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet