Saxegaard, Martin Edvard Nor (1865 – 1932)

Distriktssjef ved NSB Drammen 1913-32, tidl. seksjonsing. i NSB fra 1892, medlem av tekniske komitéer og brokommisjonen for den nye bybro i Drammen. Forfatter av div. art. i Teknisk Ukeblad. Ridder av St. Olavs Orden 1909 «for Fortjeneste af Jernbanevæsenet».

Cookies | Personvern

bn