Saxegaard & Thoresen, A/S

Verktøymaskin- og maskinrekvisitaforhandler i Blichs gate 3, grunnlagt 1919, aksjeselskap 1923 med Andreas Saxegaard som disponent, etter at Thoresen hadde trådt ut av bedriften. Samme år anla S. en fabrikk for flettverksgjerder. Depot for acetylen- og surstoffbeholdere og lager av sveiseartikler og -materiell for gass- og elektrisk sveisning. Fra 1928 agent for Stavanger Staal. Flyttet ca. 1940 til Engene 50. Nedlagt ca. 1970.

Cookies | Personvern

bn