Scavenius, Claus Nicolay (1754 – 1845)

Verkseier på Konnerud, kjøpte i 1790 for 16.000 riksdaler de Hichmannske anlegg på Konnerud. De fleste av Hichmanns innretninger ble nedlagt, og derved oppsto en ny trengselsperiode for befolkningen på Konnerud. Scavenius drev spikerverket, det anlegget hvor driften hadde gått best. I 1801 solgte han anlegget til Peder von Cappelen og flyttet til Kongsberg. Med et tjenerskap på 8 personer førte han et fornemt hus på Gården. Han etterlot seg en original gravsten over sin hustru, hvis inskripsjon lyder slik: «Du Muld der smilte og hvis Sjæl opsvang sig iblandt Myriader, hvil her indtil Seirens dag. Det Navn Birgitte Elisabeth de Tonsberg er nok til at minde om den rosværdige Drift og Daad og til uophørlig at lade udstrømme Taarer fra dine 7 levende Poder og din beklemte Enkemand Claus Nicolaus Scavenius.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet