Schartum, Sven Abraham (1866 – 1949)

Sjømannsprest og forfatter, f. i Strømsgodset, s. av Knut S. Sjømannsprest i Pensicola, USA, 1894-97, i Antwerpen 1897-1904, generalsekretær for Den norske Sjømannsmisjon 1916-29, redaktør av «Bud og Hilsen». Utga en rekke bøker, reiseskildringer, biografier og oppbyggelige skrifter samt sangbøker, bl.a. «Farende Folk» (1926), «På sjø og land» (1929), «Til fjerne farvande» (1930), «Tre juleaftener» (1931), «Døde som lever» (1932), «Sjøfolk» (1933), «Over Hav og i fremmed Havn» (1942), «Andaktsbok for sjøfolk». Ridder av St. Olavs Orden 1926, av Dannebrogsordenen m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet