Scheitlie, Nicolai (1753 – 1824)

Eidsvollsmann, fra ca. 1780 til 1802 kgl. magasinforvalter ved Oplagsmagasinet (kornmagasinet) ved Gyldenløves Plass, senere kommisjonær for Kongsberg Verk og Modum Blaafarveværk. Representerte Drammen by ved Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, stortingsmann fra Drammen 1818, ivrig talsmann for Selvstendighetspartiet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet