Schichtmesteren

var den høyeste tjenestemannen ved Jarlsbergverket etter direktøren og bergskriveren. Hans plikt besto i å føre kontrabøker med bøndene over deres kjøring, føre dagbok over verkets inntekter og utgifter, besørge de månedlige kasseregninger, forestå lønnsavregninger og føre regnskaper. Schichtmesteren hadde samme lønn som bergskriveren, 16 riksdaler i måneden, under det siste partisipantskap forhøyet til 18 riksdaler månedlig, senere satt noe ned til 200 riksdaler årlig. I det første partisipantskaps tid, og i begynnelsen av grevens tid, var Christian Svane schichtmester. Han ble etterfulgt av Simon Peter Hierman, som ble avskjediget i 1749 p.g.a. visse misligheter og ble etterfulgt av verkets lærling Peter Flastrup, som var schichtmester til sin død i mai 1758 da Jørgen Kiørboe overtok og ble sittende til sin død umiddelbart før verkets nedleggelse.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet