Schifter, Carl Ludvig (1829 – 1913)

Skipsreder og trelasthandler, gikk i 1845 ut av Drammen lærde skole som nr. 1 og var i mange år handelsfullmektig. I 1860-årene drev han en tid kommisjonsforretning for danske fetevarer, men gikk senere over til skipsrederi og trelasthandel. I 1867 anla han sammen med Edv. Tandberg og Hans Jacob Holter Bergskaug Brug som han drev i 36 år. En meget ansett drammenser, som bl.a. var ekvipagemester i «Brandredningskorpset», direktør i Drammens og Oplands Kreditbank, medlem av det første styre i Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn, en ivrig sanger, skytter, turner m.v. – I 1953 ble den nåværende Vårveien på Åssiden foreslått døpt Carl Schifters vei, men forslaget fikk bare 11 stemmer i bystyret.

Cookies | Personvern

bn