Schøne, W.E.

Kobber- og blikkenslagerforretning i Engene 9, grunnlagt 1850 av Andreas Emanuel Schøne, videreført av dennes sønn Christian Fredrik S., som i 1888 overdro forretningen videre til sin sønn, Wilhelm Emanuel S. (f. 1861). Dennes to sønner, Reidar og Gunnar S., overtok driften i 1939 under navnet W. E. Schønes Eftf. Fra starten av ble det laget alt i blikktøy og kjøkkenutstyr samt utført bygningsarbeide. Blikktøyarbeidet bortfalt etterhvert, og fra 1950-årene ble det utelukkende drevet bygningsarbeide. Verkstedet hadde god erfaring i utføring av kobbertekning av kirketårn og kanalarbeider for papir- og cellulosefabrikker og forsamlingsrom, samt autogensveisning av kobberrør og lignende arbeide i metaller. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn