Schreiner, Emil Theodor (1831 – 1910)

Rektor ved Latinskolen 1877-94, en av landets fremste humanister og en fremragende lærer. Utga «Latinsk sproglære» (1871) og sammen med J. Johansen og M. Nygaard «Latinsk Ordbog» (1887).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet