Schultz gate

var den resterende del av den gamle Strømsø Mellemgade, også kalt Mellemste Baggade. Den fikk i 1898 sitt navn etter Johann Fr. S. (s.d.) etter at bystyret hadde forkastet et forslag om å gi gaten navnet Hollændergaden. Strømsø Mellemgade startet oppr. ved Flisebroen som førte over den store vanngraven rundt Strømsø, og som fra Flisebroen til utløpet i Drammenselven ble kalt Flisebekken, mens den fra Flisebroen til Rundtom gikk under navnet Storegraven. En del av Schultz gate ble beskåret av den nåværende Tamburgaten.

Cookies | Personvern

bn