Schultz, Johann Fr. (1803 – 1864)

Tobakksfabrikant, innvandret til Drammen fra Slesvig-Holstein, grunnla 1834 J. Fr. Schultz Tobaksfabrik som han drev til sin død. Den gamle fabrikkbygning, som senere huset Centraltrykkeriet, lå i Schultz gate 38.

Cookies | Personvern

bn