Schultz’ Tobaksfabrik

ble startet i 1834 av Johann Fr. Schultz fra Holstein, og drevet av denne til hans død i 1864, da fabrikken ble overtatt av brødrene Andreas E. og Otto Borgen mot en avgift av 400 speciedaler årlig til Schultz’ enke. I 1874 overtok Andreas E. Borgen som eneinnehaver, og etter dennes død i 1886 sønnen Olaf Andreas Borgen. Fabrikkens hovedartikkel var skråtobakk, men i 1892 ble også produksjon av røketobakk opptatt, særlig kjent ble Schultz’ karvede bladtobakk og mixture. En tid ble det også produsert sigarer, men disse var ikke konkurransedyktige med utenlandsk import. I 1900 var S. byens eneste gjenværende tobakksfabrikk. I 1914 ble Anders B. Hovdan medinnehaver, han produserte skråtobakk, røketobakk, sigarer og sigaretter og ble i 1922 eneinnehaver, men gikk konkurs allerede i 1926. Samme år ble fabrikken reetablert som aksjeselskap under navnet Johann Fr. Schultz Tobaksfabrik A/S med grosserer Erling Hovdan som styreformann og Anders B. Hovdan som disponent. I 1932 ble bedriften overtatt av William Glott, innehaveren av M. Glotts Tobakksfabrik i Oslo, som etterhvert innlemmet den tidligere konkurrent i sin egen fabrikk, og produksjonen i Drammen opphørte. Fabrikken ble overtatt av Centraltrykkeriet, som ominnredet lokalene i Schultz gate 36/38 til trykkerivirksomhet. I 1950 overtok Centraltrykkeriets leder Johannes Munkhaugen som disponent i den ikke-eksisterende tobakksfabrikk, og året etter ble navnet endret fra Johann Fr. Schultz Tobaksfabrik A/S til A/S Schultz gate 36/38. Den 12. apri 1951 ble den gamle bedrift omsider slettet av firmaregisteret.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet