Schumacher, Albert (1644 – 1673)

Fetter av Peder Griffenfeld, oppr. fra Helsingør, ble i 1665 ansatt ved Drammen tollkammer og takket være sin høye slektning i 1670 utnevnt til overtollinspektør i Drammen, et av landets viktigste embeder. I 1673 utnevnte Griffenfeld ham til sin stedfortreder i Norge, men kort tid etter ble S. drept i en duell utenfor sin gårdsport ved Tollboden med ordene «Du stak mig som en Skjelm!». Innskriften på hans kiste i Strømsø kirkes likkjeller ender med ordene: «Han savnes her på denn’ø hos fattige og rige. Altingest er som det var dødt. Her spørges om hans lige.»

Cookies | Personvern

bn