Schwartz, Wilhelm Anthony (1825 – 1902)

Sjømann og skipsfører, f. i Drammen, s. av Hans Jørgen S. Forretningsfører for Drammens gjensidige Skibsassuranceforening 1866-74, flyttet deretter til Canada hvor han ble norsk-svensk generalkonsul i Quebec. Ridder av St. Olavs Orden 1900.

Cookies | Personvern

bn