Schwartz, Wilhelm Anthony (1825 – 1902)

Sjømann og skipsfører, f. i Drammen, s. av Hans Jørgen S. Forretningsfører for Drammens gjensidige Skibsassuranceforening 1866-74, flyttet deretter til Canada hvor han ble norsk-svensk generalkonsul i Quebec. Ridder av St. Olavs Orden 1900.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet