Schwartzegangen

Branngang på Tangen som gikk mellom nåv. Havnegaten 57 og 59 og elven. Den fikk sitt navn etter skipper H. Schwartz, som i mange år eide nåv. Havnegaten 59.

Cookies | Personvern

bn