Schwenckemøllene

ble anlagt ved Sommerfryddammen nedenfor Bergstien av J. G. Schwencke (s.d.). I 1810 lå der to vannmøller, gryn- og siktemølle og stampemølle. Møllene ble senere overtatt av proprietær Dahl på Linnes og ble først nedlagt i 1861 med bakgrunn i Drammen kommunes overtagelse av Kloptjern til vannverks formål.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet