Seeberg, Carl Fredrik (1817 – 1881)

Bjelkehandler og trelasteksportør, fra annen halvdel av 1850-tallet blant Drammens tre største eksportører. Grunnla 1861 Seeberg & Nielsen (s.d.). Stortingssuppleant, overformynder og forstander for hospitalet, medlem av Trelasthandlerdireksjonen 1847-56.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet