Seeberg, Frantz Gustav (1852 – 1940)

Offiser og idrettsleder, f. i Drammen. Oberstløytnant 1907-18, ansatt i Statsrevisjonen 1921-28. Lærer ved den gymnastiske Centralskole (Statens Gymnastikkskole) 1885-94, skolens direktør 1894-97, lærer i gymnastikk og våpenbruk ved Krigsskolen og Universitetet i Oslo 1897-1907. Sekretær og kasserer i Centralforeningen til utbredelse av Idrett 1892-1920. Skrev artikler i Militært Tidsskrift og tallrike brosjyrer om idrett og Forsvaret, var en meget benyttet foredragsholder og nedla et stort arbeid for forsvars-, skytter- og idrettssaken. Forsvarsforeningens gullmedalje, kommandør av den svenske Sverdorden, ridder av Dannebrogsordenen og Wasaordenen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet