Sehested, Jens Maltesen (1649 – 1730)

Generalløytnant, s. av Malthe S. (1596-1661), en eldre bror av Hannibal S. Eide Nedre Strøm (Smithestrøm) fra 1697 til 1702 da han flyttet til Romerike. Generalløytnant og fra 1695 sjef for det Søndenfjeldske Kavaleriregiment, deltok med heder i krigsbegivenhetene i Norge 1716.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet