Sehested, Jens Maltesen (1649 – 1730)

Generalløytnant, s. av Malthe S. (1596-1661), en eldre bror av Hannibal S. Eide Nedre Strøm (Smithestrøm) fra 1697 til 1702 da han flyttet til Romerike. Generalløytnant og fra 1695 sjef for det Søndenfjeldske Kavaleriregiment, deltok med heder i krigsbegivenhetene i Norge 1716.

Cookies | Personvern

bn