Sehested til Tose, Knud Gyldenstjerne (1690-1758)

Offiser, s. av Jens M., vokste opp på Smithestrøm. Anfører for de norske dragoner som den 29. mars 1716 overfalt svenskene på Norderhov.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet