Selvig, Per (27.9.1905 – 28.6.1997)

Skipsreder, redaktør og komponist, f. i Drammen, s. av skogeier Ole Jacob S. Grunnla 1961 skipsrederiet Per Selvig Shipping. Økonomisk medarbeider for en rekke aviser 1932-40, utga «Norske Skipsrederier – Year Book of Norwegian Shipowners» (1936), planla og utga årbøkene «Where to build – where to repair», «Fiske, Fangst» og «Kystfartøyer, Skipsverksteder og Båtbyggerier», «Skips- og båtmotorer», «Bilistens Håndbok – Norske Bilverksteder». Startet 1945 «Norwegian Shipping News», 1950 «European Shipbuilding», 1954 «Skipsteknikk». Komponerte balladen «Meditation» og marsjene «Shippingmarsjen» og «Stand by». Disponent i Skips A/Una, I/S Nina og Skips A/S Vena 1965, Skips A/S Syna 1966, I/S Blåna 1968, I/S Frysna 1970. Styremedlem i Aalborg Værft Norsk A/S 1964, Norsk Agip A/S og Selvigs Forlag A/S 1965.

Cookies | Personvern

bn