Seterstulen

Seter i Strømsåsen under Skalstad og Skjeldrum, nær Fjærehytta i østlig retning. Seteren ble p.g.a. vannmangel senere flyttet lenger opp i Hyllåsen i retning Vallers og Vollemyr under navnet Skalstadstulen. Seteren lar seg i dag vanskelig påvise.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet