Seterstulen

Seter i Strømsåsen under Skalstad og Skjeldrum, nær Fjærehytta i østlig retning. Seteren ble p.g.a. vannmangel senere flyttet lenger opp i Hyllåsen i retning Vallers og Vollemyr under navnet Skalstadstulen. Seteren lar seg i dag vanskelig påvise.

Cookies | Personvern

bn