Sevaldsrud

Bruk i Konnerud sogn av Svarterud (bnr. 10, Jarlsbergveien 72 C) helt oppe ved Gården vest for elven, også kalt Holland. Eiendommen ble i 1832 kjøpt av Helge Thoresen. «Tilla Holland» drev bruket fra 1872 til 1915.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet