Sevaldsrud

Bruk i Konnerud sogn av Svarterud (bnr. 10, Jarlsbergveien 72 C) helt oppe ved Gården vest for elven, også kalt Holland. Eiendommen ble i 1832 kjøpt av Helge Thoresen. «Tilla Holland» drev bruket fra 1872 til 1915.

Cookies | Personvern

bn