Sibirien

Oppr. navnet på en «kunstig øy» og lagerplass for plank til tørk, bygget opp av bordverk på pæler som var slått ned i Drammenselven ved Muusøya der kloakkrenseanlegget i dag ligger. Den skal ha fått sitt navn på grunn av den sterke kulden ute på elven, men også fordi arbeiderne følte det som slavearbeid å stable plank, og sammenlignet seg med tsarens slavearbeidere som ble sendt til Sibir. Restene kan fremdeles sees, og «sibiriern ble også bygget flere andre steder på begge sider av Drammenselven.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet