Simensbråten

1) Boplass på Konnerud vest for Verkenselven, like ved Veimoth. 2) Forbindelsesveien mellom Myrbråten og Stigerveien, fikk sitt navn i 1986 etter at Navnekomitéen hadde foreslått Hvilut el. Kristoffersløkka, som ikke ble godtatt av bydelsutvalget.

Cookies | Personvern

bn