Sjøbodgangen

Branngang som frem til 1850 gikk mot elven på sydsiden av Kiærs sjøbod. I 1866 ble navnet S. satt på en nyutstukket tverrgate til elven ved nåværende Havnegaten 74 og 76, der det dengang lå en sjøbod. Gaten ble nedlagt da Drammen Slip & Verksted i 1939 ervervet de to eiendommene.

Cookies | Personvern

bn