Sjøvolden

Bruk utskilt av Konnerud gård (bnr. 14, Sophie Amalies vei 24) helt oppe i Konnerudkollens sydskråning, også kalt Nedre Kollen. Den første selveier, Ole Sørensen, kjøpte gården på auksjonen i 1777.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet