Skabo, Hans (14.6.1823 – 28.1.1903)

Blokkmaker og jernbanevogn konstruktør, f. i Bergen, s. av skomakermester Hans J. Schaboe. Flyttet til Drammen i 1848 hvor han overtok blokkmaker Jørgen Ørbæk Hansens blokkmakerforretning og giftet seg med hans enke Kirstine. Hans blokkmakeriverksted leverte blokker og spill til skipsbyggeriene. En av Drammen Haandverkerforenings 6 stiftere 1864, startet samme år i Drammen den første fabrikk for jernbanevogner i Norge ved å påta seg å levere jernbanevogner til Kongsvingerbanen, og startet dermed en ny industri i Norge. Skabo la dermed grunnlaget til den storbedrift som av praktiske hensyn og plasshensyn senere ble flyttet til «Tyskerstranden» ved Skøyen nær Kristiania under navnet Skabo Jernbanevognfabrikk, hvor det etterhvert vokste opp en liten fabrikk- og arbeiderby. På Håndverks- og Industriutstillingen i Drammen i 1873 kunne S. presentere den første fullstendig norskbygde jernbanevogn. På landsutstillingen i Kristiania i 1883 fikk han gullmedalje. 75 år gammel trakk han seg som fabrikkens leder og omgjorde bedriften til aksjeselskap, skjenket kr. 50.000 til et pensjons- og understøttelsesfond for fabrikkens formenn og arbeidere, og flyttet til Drøbak hvor han nød sitt otium.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet