Skallestad (gnr. 65)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Jarlsbergveien 426/427), navnet ble tidligere skrevet Skallastadir, I Skallæstadhum (1348), Skallestad (1593), Scallestad (1723). Det er uvisst hvordan gården fikk sitt eiendommelige navn, det kan ha vært oppnavn på en tidligere skallete bruker, men det vet vi intet om. At navnet skulle komme av beliggenheten er lite trolig all den tid gården ikke ligger på noen tørr, stenet forhøyning, men på sletten nedenfor Jordbrekk. Gården var blant det jordegods som i 1348 ble verdsatt etter Olof Gudbrandsdatter i Oslo. Hartvig Krummedike eide part i gården rundt 1450, senere var gården i selveie. Steinar Goesen Lunda (1850-1910) fra Numedal kjøpte i 1899 gården for 20.000 kroner, og den har senere vært i familiens eie. Eiendommen er sterkt utparsellert til boligtomter og har i alt 254 bruksnumre. Blant gater og veier som ligger på Skallestads grunn kan nevnes Einerkroken, Sølvgranveien, Barlindveien, Nypeveien, Rådyrveien, Rådyrsvingen, Rådyrkroken, Jordbrekktråkket, Nypetråkket, Fjæretråkket, Grinda og Vallersveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet