Skalpe (gnr. 43)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Lerpeveien 299). Navnet kommer trolig av skalpr, slire el. sverdskjede, og viser til en kløft i Kniveåsen. Tidl. skrivemåter: Skalpeid el. Skalpvin, Skalpøen (1593), Schalpøen (1604), Skalpøe (1605), Schalpe (1668), Skalpie (1723). Gården har vært bondegods så langt tilbake man vet, den eides rundt 1650 av Knut Rød i Sande og Knut Røby i Hurum. Det er 12 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet