Skalpesmia

Boplass under Øvre Skalpe, nær gårdsveien til Skalpe på nordsiden av veien i den såkalte Skalpelunden, som i mellomkrigstiden var bebodd av ungkarene «Gamle Anton» og «Unge Anton». «Gamle Anton» og broren Jon var gamle ishavsfarere som ble kalt for «Bjønnane», mens «Unge Anton» Bakke arbeidet som grøftegraver og tømmerhugger på gårdene omkring. Huset brant ned i slutten av 1930-årene.

Cookies | Personvern

bn