Skansen

Fellesbetegnelse på Nedre Skanse og Øvre Skanse (s.d.), ledd i et nett av forsvarsanlegg som rundt 1900 ble anlagt på Østlandet under faren for krig med Sverige. De to skanser i Bragernesåsen ble anlagt av ingeniørtropper fra Hvalsmoen 1902-03.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet