Skansen

Fellesbetegnelse på Nedre Skanse og Øvre Skanse (s.d.), ledd i et nett av forsvarsanlegg som rundt 1900 ble anlagt på Østlandet under faren for krig med Sverige. De to skanser i Bragernesåsen ble anlagt av ingeniørtropper fra Hvalsmoen 1902-03.

Cookies | Personvern

bn