Skar & Sønn, E.

I 1923 åpnet Anna Johannessen pelsforretning i Rådhusgaten 23. Forretningen ble i 1940 aksjeselskap. I 1947 ble aksjemajoriteten overtatt av buntmakermester Einar Nilsen Skar, som hadde arbeidet hos Pels-Backer i Oslo, under navnet E. Skar & Sønn A/S. Bedriften, som rundt 1950 hadde 10 ansatte, flyttet i 1954 til Nedre Storgate 8 hvor den senere holdt til. I 1961 ble bedriften igjen et enmannsforetak. I 1987 kom Einar Skars sønn Jan Einar Skar inn som medeier sammen med hustruen Solveig Skar og datteren Heidi Skar. Forretningen ble nedlagt på begynnelsen av 2000-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet