Skarrebråten

Bruk utskilt fra Ekholt på Konnerud (bnr. 27, Konnerudgaten 369), hvis første eier var pukkstiger ved Jarlsbergverket Halvor Andersen (ca. 1728-1792). Eides senere av prambygger og kirketjener Andreas Frantzen, som solgte det i 1906, hvoretter bruket skiftet eier 8 ganger på 14 år.

Cookies | Personvern

bn