Skarrebråten

Bruk utskilt fra Ekholt på Konnerud (bnr. 27, Konnerudgaten 369), hvis første eier var pukkstiger ved Jarlsbergverket Halvor Andersen (ca. 1728-1792). Eides senere av prambygger og kirketjener Andreas Frantzen, som solgte det i 1906, hvoretter bruket skiftet eier 8 ganger på 14 år.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet