Skippergaten

Tidligere «Tangens Baggade» fra Merket til Skomakergaten, har i dag sitt utløp i Havnegaten og løper parallelt med denne frem til Merket hvor gatene igjen forenes. Gaten, som har sitt navn etter sjømannsmiljøet på Tangen, ble i 1870 regulert til 20 alens bredde.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet