Skipsbygger Jørgensens vei

Forbindelsesgate fra Solbakken til Løkkebergveien, fikk i 1926 ved en misforståelse navnet «Johan Jørgensens vei» etter skipsbygger Jens Jørgensen. Gatenavnkomitéen hadde foreslått Skipsbygger Jørgensens vei, men rådmannen fant dette noe tungt og anbefalte at man istedet benyttet Jørgensens fornavn. Da saken kom opp i formannskapet var det imidlertid ingen som med visshet kjente skipsbyggerens fornavn, men noen trodde det var Johan, og Johan Jørgensens vei ble vedtatt. I bystyret ble navnet stadfestet uten nærmere undersøkelser. Først etter at Gatenavnkomitéen et kvart århundre senere var blitt oppmerksom på at skipsbyggeren ikke het Johan, mens Jens, ble navnet i 1953 endret, denne gang til Skipsbygger Jørgensens vei.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet