Skjeldrumdammen (Dammyrdammen)

Uttørret dam i Strømsåsen, skaffet vann til Skjeldrumgårdenes sag og kvern. For hundre år siden var det badeliv her, og dammen var inntegnet på økonomisk kartverk frem til 1920-årene. Demningen ble sprengt vekk ca. 1940 og dammen er i dag gjengrodd av skog.

Cookies | Personvern

bn