Skjeldrumdammen (Dammyrdammen)

Uttørret dam i Strømsåsen, skaffet vann til Skjeldrumgårdenes sag og kvern. For hundre år siden var det badeliv her, og dammen var inntegnet på økonomisk kartverk frem til 1920-årene. Demningen ble sprengt vekk ca. 1940 og dammen er i dag gjengrodd av skog.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet