Skjeldrumskogen grunneierlag

ble stiftet 9.11.1933 som en organisasjon for grunneier-, jakt- og fiskeforhold. Husdyr på beite ble utstyrt med metallmerker merket SG og den enkelte grunneiers serienummer. Alle som eide grunn eller hadde beiterettigheter i Strømsåsen kunne bruke hele arealet som beite for sine husdyr. Gjerdehold var en viktig sak for grunneierlaget, som i 1951 endret navn til Skoger grunneier-, jakt- og fiskeforening. Fra slutten av 1950-årene avtok dyreholdet og det gikk gradvis tilbake med beitingen i skogen. I dag har viltet enerett på skogsbeitene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet