Skjeldrumtråkket

ble i 1982 satt som navn på en turvei i «Grendeplanen» for Konnerud. Veien går fra Rådyrkroken forbi Springover til Skjeldrum.

Cookies | Personvern

bn