Skjeldrumtråkket

ble i 1982 satt som navn på en turvei i «Grendeplanen» for Konnerud. Veien går fra Rådyrkroken forbi Springover til Skjeldrum.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet