Skjeldrumveien

Gårdsvei i Skoger som tar av fra Jarlsbergveien ved Nordre Flåten nordover og fører til Øvre Skjeldrum under Dunkedalen. Her går den over i Skjeldrumtråkket som fører til Jordbrekkskogen. Navnet ble stadfestet av bystyret i 1977.

Cookies | Personvern

bn