Skjeldrumveien

Gårdsvei i Skoger som tar av fra Jarlsbergveien ved Nordre Flåten nordover og fører til Øvre Skjeldrum under Dunkedalen. Her går den over i Skjeldrumtråkket som fører til Jordbrekkskogen. Navnet ble stadfestet av bystyret i 1977.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet