Skjelsbekk (Skjelsbæk)

Bruk av Ekholt i Konnerud sogn, utskilt 1777. Navnet («skillebekk») angir at det er grensebekken som skiller Konnerud fra Skoger hovedsogn, og viser til den sydligste av de to bekker som kommer ned fra Grubemyråsen. Bekken danner skillet mellom gården Ekholt i Konnerud sogn og Jordbrekke i Skoger hovedsogn.

Cookies | Personvern

bn