Skjelsbekktråkket

ble i 1982 satt som navn på en turvei i «Grendeplanen» for Konnerud, mellom Konnerudgaten og Gåserudgaten.

Cookies | Personvern

bn