Skjemstad, Aksel (2.1.1904 – 17.1.1988)

Skoledirektør i Drammen, f. i Steinkjer. Kom i 1964 til Drammen som skoledirektør i Buskerud, etter å ha vært skoledirektør i Tunsberg fra 1952. Timelærer i pedagogikk ved Krigsskolen, Sjøkrigsskolen og Statens Gymnastikkskole. Utg. bl.a. «Come and Sing» (1940), 9. utg. 1963), «Nå gjelder det» (1946), «Sesam, gramatikkspill», «Folkeskolen, lov og ledelse» (1961), «Folkeskolen, lærerens rettigheter og plikter» (1965), «Grunnskolen, Lov og administrasjon» (1971) og en rekke artikler om pedagogiske emner. Formann i det departementale utvalg til utarbeidelse av retningslinjer for hjelpeundervisning, fra 1966 varaformann i Skoledirektørrådet, sensor ved lærerskoleeksamen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet