Skoger Bygdemagasin

Året 1812 var et uår over hele landet, og våren 1813 ble det stor mangel på så vel brødkorn som såkorn. Skoger hadde ikke noe eget kornmagasin å ta av, men Skoger og Jarlsbergverket ble av «de kongelige magasiners forstrekningskorn» gitt 253 tønner havre og 100 tønner bygg. Året 1813 ble et godt kornår, og myndighetene oppfordret til opprettelse av kornmagasin. Dette skulle tilveiebringes ved at man om høsten skulle avgi 1 skjeppe pr. tønne av det forstrekningskorn man hadde fått om våren, foruten ved frivillige kornbidrag. Ved vedtak av Skoger sognekommisjon den 14.10.1813 ble besluttet at «den Skjeppe af Byg og Havre som ifølge Grevskabets Skrivelse pr. Tønde skulde afgives, bliver at levere paa Gaarden Skjeldrum, og for Jarlsbergverket til Forvalter Samuelsen.» Det frivillige kornbidrag skulle leveres til lensmann Juel på Eik gård. De større gårdene skulle levere 1 tønne havre, og de mindre i forhold etter skylden. I de påfølgende to år var det sterkt behov for korn, men etter 1815 fant ikke noe større utlån sted, og de utlånte korn ble heller ikke innfordret. Da saken ble gransket 30 år senere, ble en del av de utestående fordringer betalt med penger. Senere hørte man ikke noe mer om kornmagasinet i Skoger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet