Skoger Idrettslag

Stiftet søndag 15. juni 1919 under navnet Torden. Bakgrunnen var at noen ungdommer i Vestbygda hadde kjøpt en fotball. De spilte på sletten ved Åserud og dannet en klubb for å få leken inn i organiserte former, med Karl Andersen som formann. Navnet ble i 1920 endret til Vestre Skoger Idrettsforening, i 1926 til Skoger Idrettslag. I 1920 leide foreningen en fotballbane ved Svingen, i 1926 Prestegårdsletta som ble innkjøpt i 1937 og innviet som gressbane 10 år senere. En damegruppe ble opprettet 23.7.1945. På programmet har klubben fotball, håndball, friidrett og ski. En guttebakke ble etablert ved Andorsrud, og Gjerpenkollen ble innkjøpt og opparbeidet med åpning 23.2.1936. Av klubbens mer kjente utøvere kan nevnes Henny Lehn (ny norsk rekord på 800 m på Bislett i 1955 på 2.25.5) og John Johnsen (2. premie i 50 km i Holmenkollen 1935). Fra 1932 var klubben medarrangør av Montebello-løpet (s.d.). Klubbhus med garderobeanlegg sto ferdig i 1969, dette brant ned 2.10.1979 og et nytt klubbhus på 120 kvm i to etasjer og med full kjeller ble reist på idrettsplassen ved Skoger kirke høsten 1980. Grunnarbeider og grunnmur var utført på dugnad. Kostnadene utgjorde ca. kr. 600.000 og klubbhuset sto ferdig våren 1981.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet